У припреми награђена збирка прича МЕНИ ЈЕ ЛАШКЕ, аутор Миланка Станкић

Библиотека
САВРЕМЕНА ПРОЗА
Уредник
Дејан Спасојевић
Издавач
АСоглас Зворник
За издавача
Дејан Спасојевић
Рецензент
Стефан Басарић
Лектор
Љубомир Станкић
Илустрација на насловној страни
Ненад Ђукић
Компјутерска обрада и прелом
Зорица Крећа
Штампа
АСоглас Зворник

РЕЦЕНЗИЈА

 

 

 

 

 

Збирка кратких прича „Мени је лакше” Миланке Стан-кић прати животни пут носорога Пилуа који ужива у жи-воту и спознавању света на специфичан начин, упркос потешкоћама које има услед дислексије, односно дисгра-фије.

Језик овог дела је савремен, питак, а опет богат и ша-ренолик, толико да вас увуче у причу, сликајући један про-грес савременог одрастања, односно сазревања у модер-ним, разноразним новотаријама затрпаним, околностима.

Ауторка се на један суптилан начин бави односима међу људима, на релацијама родитељ-дете, дете- симаптија, али и оним најзаступљенијим дете-дете; чинећи то, она задире у дубину онога што један однос чини ква-литетним, анализирајући разне приступе у комуникацији, као и начин експресије сопствених жеља, амбиција и напослетку и сопствене личности. Оно што се одмах да приметити јесте чињеница да је ова књига писана за децу и адолесценте, али свакако и за одрасле, и у томе лежи један од њених истакнутијих квалитета. Њен садржај је испуњен свакодневним ситуацијама у животу једног тинејџера, али се у готово сваком пасусу може пронаћи једна мисао која би се могла забележити у дневник читања јер, као таква, носи једну поруку, за коју се могу ухватити сви који се боре са одрастањем, али и они који су већ одрасли; а таква је рецимо идеја коју Пилу развија бавећи се размишљањем о великим појавама у свету: „Све велике ствари су једно-ставне. Само су компликоване ствари док не стигнеш до једноставног решења  (Станкић: 2023)“.

Оквир наратива ових прича смештен је на простор и време средње школе, али својом дидактичком ширином он обухвата и период и пре и период после средње школе. Посреди је процес сазревања и Миланка се њиме бави рашчивијавајући га до танчина, откривајући читаоцима ви-ше перспектива, па се тако може спознати како мајка гледа на сина који јој се, такорећи пред очима, претвара у од-раслу јединку, а затим се упознајемо и са дечијом перспе-ктивом – како дете (носорога) доживљава најпре себе, а по-сле и свет око себе. Ауторка прати ту промену, најважнију у животу свакога од нас, тај симболични скок са степенице детињства у озбиљни свет одраслих и то ради на један врло шармантан начин откривајући читаоцима унутрашњи свет једног одрастања са свим својим потешкоћама и својим лепотама.

 

Стефан Басарић, књижевник

 

 

О Dejan Spasojević

Проверите и

У припреми књига “РОВЦА И РОВЧАНИ“ аутор Бранко Бато Крковић

РОВЦА И РОВЧАНИ Ровца су најмања од седам брда, а ,,највећа динарска карсна површ како …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *