Миомир Милинковић – ИЗВОД ИЗ БИОГРАФИЈЕ

Миомир Милинковић
ИЗВОД ИЗ БИОГРАФИЈЕ

Миомир Милинковић је рођен 1948. године у Буковику, општина Прибој. Основну школу завршио је у Поблаћу, а учитељску у Ужицу. На Вишој педагошкој школи у Ужицу, завршио је 1974. године студије на Групи за српски језик и књижевност, а 1978. на Филолошком факултету у Београду, Српски језик и југословенску књижевност. Звање магистра филолошких наука стекао је 1989, на Филолошком факултету у Београду, одбранивши тезу Раде Драинац и експресионизам, а докторат књижевних наука, 1995, такође у Београду, одбраном дисертације Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина.
Учитељски позив започео је 1970. године у Мажићима (Основна школа “Никола Тесла“, Прибојска Бања). Од 1974. до 1978. био је наставник српског језика у Основној школи “9. мај“ у Саставцима, а од 1978. до 1996. професор српског језика и књижевности у Машинско-електротехничкој школи у Прибоју. У јуну, 1996. године изабран је за професора на Учитељском факултету у Ужицу за предмет Књижевност за децу, а 1998. и за предмет Реторика. Биран је у наставничко звање за предмет Српски језик и култура говора на Учитељском факултету у Београду. Био је предавач Министарства просвете (Златиборски округ).
Држао је наставу као редовни професор на Учитељском факултету у Ужицу, за област Методика наставе српског језика и књижевности; српски језик, књижевност, књижeвност за децу, реторика и Методика српског језика и књижевности на докторским студијама, Српски језик и књижевност на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду, Књижевност на Учитељском факултету у Београду (одељење у Новом Пазару), На ФИЛУM-у Крагујевцу и Рреторику на Универзитету у Приштини (у Косовској Митровици). Професионални ангажман завршио је 2020. године, као вршилац дужност председника Академије струковних студија Западна Србија, са седиштем у Ужицу.
У монографским истраживањима, чланцима и студијама, Милинковић изучава родословне писце и дела, у периоду од народне и средњовековне, па до савремене српске књижевности. Посебну пажњу посветио је eпохи романтизма и реализма и књижевним покретима између два светска рата (књижевност српске авангарде).Од 1996. изучава и књижевност за децу, а бави се и питањима стила и језика и беседничке вештине. Прати текућу летерарну продукцију, пише критике, приказе, белетристику за децу и одрасле. Један је од иницијатора и организатора стручно-научних скупова из језика и књижевности на учитељским факултетима Србије. Објављивао је радове у часописима Књижевност и језик, Школски час, Детињство, Мостови, Освит, Међај, Липар, Норма, Српска вила, Методичка пракса, Рашка, Универзитетска мисао и дневним листовима, Политика, Борба, Наша реч, Прибојске новине, Просветни преглед, Подринске новине, Вести и др., те зборницима радова са научних и стручних скупов у земљи и иностранствуа До сада је објавио 40 стручних и научних књига, од којих је петнаест из белетристике и две из публицистике, и више од 200 књижевнокритичких, стручних и научних радова, осврта и приказа, чланака и уметничких текстова. Учесник је научних скупова у Србији и иностранству. Објављивао је радове на енглеском језику, а држао је пленарне реферате у земљи и иностранству. Био је рецензент при Министарству Републике Србије за акредитацију високих струковних школа и факултета, и члан комисије за вредновање стручних и научних часописа и периодике.
Члан је Удружења књижевника Србије и председник Књижевног друштва “Сунчани Брег“, Београд.
Био је уредник часописа Међај, Ужице (часопис за књижевност, уметност и културу) од 2005, до 2010. године и члан Матичног одбора за српски језик и књижевност при Министарству за науку Републике Србије, члан Савета и члан Сената Универзитета у Крагујевцу и др.

За књигу песама Краљевство за детињство добио је књижевну награду Сима Цуцић, за годину 2008- 2009, за збирку Травка Вечности, Паунову награду (2011) године, Специјалну награду “Сима Цуцић“, за књиге Књижевност за децу и младе-поетика и Бајковите форме у књижевности за децу и младе, 2013. године добитник је и награде “Момчило Тешић“, а 2017. осваја прву награду на конкурсу Високе школе за васпитаче у Шапцу за довршетак приповетке Стојан и Илинка, Лазе Лазаревића a 2019. добио је међународну награду за књижевност „Ана Франк“. те признање из Русије “Грамота“ за.“успехи в литературном творчестве“, признање из Индије (International Indian award), признање из Румуније GRAI ROMANESC, те Награду за животно дело, Удружења црногорских писаца за децу и младе,Сертификат светског форума књижев ности ( International ambassador of pleace), Certificate of appreciaton и др. Роман Заборављени град преведен је на енглески језик и објављен у Америци, а песничка збирка Човек и песма, на мађарски језик. Члан је Удружења књижевника Србије и председник Књижевног друштва “Сунчани Брег“ у Београду.

Проф. др Миомир Милинковић

МОНОГРАФИЈЕ, НАУЧНЕ КЊИГЕ, УЏБЕНИЦИ

1. Раде Драинац и експресионизам, Књижевно душтво “Раде Драинац“, Прокупље, 1991, 126 стр, CIP 886.1/.2.015.19-01
2. Књижевно дело Милорада Поповића Шапчанина, Народна библиотека “Жика Поповић“, Шабац, 1996, 453 стр, CIP 886.1/.2.09 012
3. Педесет година Машинско-електротехничке школе у Прибоју, Прибој, 1997, 269 стр.
4. Хоризонти детињства, огледи и студије из књижевности за децу, Учитељски факултет, Ужице, 1999, 290 стр, ISBN 86–80695–06–8
5. Бисери поетике (књижевноисторијске и поетичке студије), Учитељски факултет, Ужице, 2000, 247 стр, ISBN 86–80695–18–1
6. Књижевна разматрања (коаутор Д. Зорић), Учитељски факултет, Ужице, 2002, 278 стр, ISBN 86–80695–24–6
7. 150 година Основне школе “Никола Тесла“ у Бањи код Прибоја, Бања, 2003, 267 стр., ISBN 86–904475–0–4
8. Девојка бржа од коња, народне умотворине за децу, Учитељски факултет, Ужице, 2003, 94 стр, ISBN 86–80695–30–0
9. Реторика, Учитељски факултет, Ужице, 2004, 282 стр, ISBN 86–80695–46–7
10. Реторика са изабраним беседама, Легенда, Чачак, 2005, стр. 460, ISBN 86-7784-008-7
11. Страни писци за децу и младе, Легенда, Чачак, 2006, стр. 551, ISBN 86-7784-039-7
12. Реторика, друго допуњено издање, Епоха, Пожега, 2006, стр. 319, ISBN 86-7866-019-8
13. Писци за децу и младе (коаутор Т. Петровић), Епоха, Пожега, 2007, стр. 396, ISBN 978-86-7866-028-3
14. Методика наставе српског језика и тикњижевности (коаутор Стана Смиљковић), Учитељски факултет у Врању, Учитељски факултет у Ужицу, Врање, 2008, стр. 450, ISBN 978-86-82695-50-9
15. Антологија српске поезије за децу, Легенда, Чачак, 2008, ISBN 86-7784-115-7
16. Реторика са изабраним беседама, III издање, Легенда, Чачак, 2008.стр. 460, ISBN 978-86-7784-1215-8, четврто издање, Легенда, Чачак, 2021. године
17. Нацрт за периодизацију српске књижевности за децу, Међународни центар књижевности за децу Змaјеве дечје игре, Нови Сад, 2010, стр. 536, ISBN 978-86-81501-46-7, COBISS.SR-ID 21239431
18. Чаролија читања (Читанка за шести разред основне школе), коаутор Мирјана Стакић, Eпоха, Пожега, 2011, ISBN 978-86-7866-022-1; 37.01:821-82(075.2); COBISS.SR-ID185486860
19. Књижевност за децу и младе – поетика, Учитељски факултет, Ужице, 211 стр., 2012, ISBN 978-86-6191-007-4, UDC 821.09-93, COBISS.SR-ID 190671372
20. Бајковите форме у књижевности за децу и младе, Учитељски факултет, Ужице, 192 ст., 2012, ISBN 978-86-6191-011-1, UDC 821.09-93, 821.09-344, 82.09, COBISS.SR-ID 195210252
21. Историја српске књижевности за децу и младе, Bookland, Београд 2014, стр.620, ISBN 978-86-7182-521-4 , COBISS.SR-ID 208484620

22. Свемоћно слово, практикум за ученике, студенте и наставнике, Ужице, Учитељски факултет, 2015, ISBN 978-86-6191-032-6
23. Антологија српске поезије за децу, друго издање, Легенда, Чачак, 2016, 978-86-7784-115-7
24. Љубав нема година (антологија љубавне лирике за све узрасте), Bookland, Београд, 2017, ISBN 978-86-7182-625-9

КЊИГЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ

1. Катанац (приповетке), СИЗ културе, Прибој, 1988, 75 стр.
2. Травка вечности (песме), Партенон, Београд, 2001, 87 стр.
3. Бистро око (песме), Народна књига, Београд, 2005, 84 стр., ISBN 86-331-1942-0
4. Краљевство за детињство (песме), Свет књиге, Београд, 2009, ISBN 978-86-7396-199-6
5. Лет у свет (песме), Легенда, Чачак, 2010, ISBN 978-86-7784-187-4
6. Писмо галебу (песме), Свет књиге; Београд, 2011, 978-86-7396-268-9
7. Корак даље (песме), Легенда, Чачак, 2012, ISBN 978-86-7784-2253-3, COBISS.SR-ID 189858060
8. Воденица код три јарца (роман), Bookland, Београд 2013, ISBN 978-86-7182-485-9
9. Песма и дете, песме , Пчелица, Чачак 2013,
10. С оне стране дуге (роман), Bookland, Београд 2014,
11. Неизбежно. Песме за децу, Београд 2015, АРТЕ
12. Корак до неба, приповетке, Чачак 2015, Легенда
13. Шара на длану, бајке, Легенда, Чачак, 2016.
14. Заборављени град (роман), Пчелица, Чачак, 2017. Роман је на енглеском језику објављен у Америци, у издању LULUPRES, INC, 2019. године.
15.Свети извори.(песме о српским светињама), ИК Дабар, ССД Соко, Вишеград-Добрунска Ријека, 2018.
16. Нешто ћу вам рећи (песме за децу и младе), Сунчани Брег, Београд, Легенда, Чачак, 2019.
17. Az ember es a vers (Човек и песма) , AB ART – BUDAPEST, 2020.
18.Шумљаци (роман за одрасле), Алма – Сунчани брег, Београд, 2020.

Проф др Миомир Милинковић

О Dejan Spasojević

Проверите и

Nevena Petronić

Nevena Petronić, rođena 9.4.1998. godine u Loznici. Osnovnu i srednju školu završava u Zvorniku, gdje …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *