Из штампе је изашао награђени роман “СВИЈАЊЕ ЗЈАЛА“ аутора др Миомира Милинковића

ТИНЕЈЏЕРСКА ОДИСЕЈА
У нашој савременој књижевности Миомир Милинковић је познат и признат као песник, приповедач и романописац
за децу и одрасле, а у науци о књижевности као врло ауторитативан херменеутичар, историчар, теоретичар и
антологичар. Његово књижевно и научно стваралаштво је жанровски богато и разноврсно, а при том врло уважено и прихваћено не само од стране читалаца већ и уже стручне
јавности.
Овога пута Милинковић се представља новим романом за децу и младе, Свијање зјала, који се бави тематиком
из живота адолесцената, њиховим судбинама, развојем и животним стасавањем, пуним разних неочекиваних обрта, драмских, етичких и психолошких. Говорећи у првом лицу множине, наратор се заправо поистовећује са осталим протагонистима, односно школарцима, чије су сторије врло узбудљиве и интригантне, свака на свој начин.

Роман је компонован од више идејно-тематских целина, које се међусобно допуњују и надовезују једна на другу. Приповедање је динамично и језгровито, пре свега,
фокусирано на основну фабулу и тему, која обрађује живот младих људи и доба њиховог школовања у некадашњој учитељској школи за време седамдесетих година прошлог века. Писац зналачки описује ликове у физичком и психолошком смислу, осветљавајући њихове портрете и карактере такорећи до танчина. Таквим поступком постиже
се уверљивост и аутентичност нарације, која је драмски упечатљива, занимљива и по много чему узбудљива.

Бритким и учесталим дијалозима, без сувишних описа и дигресија, Милинковић обезбеђује снагу, изворност и динамичност приповедања, чија догађајност се углавном
одвија у школским просторијама и ближој околини једног града у унутрашњпсти Србије („Излет“). У том смислу изузетак је једино епизода о посети културно-историјским
споменицима и светињама на Косову и Метохији, при чему доминирају елементи поуке, родољубља и историјске самосвести (Косовски бој). Разне догодовштине, хуморне
ситуације, заплети и перипетије из свакодневног школског живота описани су врло надахнуто и емпиријски аутентично, будући да је сам аутор (вероватно) приказао многе детаље
и епизоде из личног школског живота, или из друге перспективе, односно из времена које је деценијама провео са оне стране катедре као дугогодишњи просветни радник и
универзитетски професор.

Етичка, емотивна и психолошка стања младих приказана су врло прецизно и у складу са тадашњим временом,
односно пратећим хронотопом који минуциозно скицира наш менталитет, драму и животну судбину. Младалачки предели снова и стварности оваплоћени су са пуно ентузијазма и моралне зрелости, чиме се усложњава и посебно обогаћује типологија и тематика савремених романа за децу и омладину. Драма одрастања и сазревања, младалачко
тражење равноправности у породици, школи и друштву, као и изразити приказ савременогживота чине битне семантичке и идејно-тематске окоснице овог значајног романа, који још
једном потврђује стваралачку непосусталост и уметнички квалитет прозних остварења Миомира Милинковића.

Др Милутин Ђуричковић

РОМАН О МЛАДИМА
Миомир Милинковић: Свијање Зјала, роман
Роман Миомира Милинковића Свијање Зјала припада
књижевним творевинама које чине прелазну романескну
форму између литературе за децу и одрасле. Он припада
жанру омладинског романа, којем припада, рецимо и славни
роман Хајдуци Бранислава Нушића. То већ имплицира да у
овом жанру има и изузетно вредних дела.
Роман има симболични наслов који знатно одређује
његову. доминантну тему. У средишту романа су ученици
једне учитељске школе у унутрашњости Србије а ту су и
њихови професори. Писац прати животе главних јунака
– догађаје у школи, на часовима, њихова заљубљивања,
страсти, осећања, доживљаје, путовања и друге активности.
Године су седамдесете, век је двадесети; нема компјутера,

мобилних телефона, порука, интернета. Има живота у рела-
тивно патријархалној средини, преиспитивања и младалачке

дистанце према средини, па и официјелним вредностима.
Догађаји у роману су дати кроз поступке ликова и
преко збивања. Ликови ученика и професора су актери
радње – карактеролошки су издифиренцирани. Ту је, дакако,
и средина – школска и градска, односно окружење. Све се
дешава у реалном друштвеном контексту, а присутна је,
свакако, и свест о национално-политичком тренутку. То се
лепо види из епизода које описују путовање на Космет и у
Македонију.
И иначе, сижејни ток романа грађен је преко низа
епизода и линеарног тока догађаја, али је усмерен и на
интроспекцију јунака и њихов унутрашњи живот. Ликови
Миомира Милинковића су карактеролошки издиференци-
рани, уфункцији су радње романа; у сталној су комуникацији

са друговима, пријатељима, наставницима, простором у
којем живе и у којем се крећу – школа, град, екскурзије,
излети и социо-културно окружење.

У роману до пуног изражаја долази скептичан од-
нос према кодификованим друштвеним стереотипима о

непогрешивости наставника, педагошких вредности, а у
подтексту свега су потрага за сопственим идентитетом и
преиспитивање.
Роман Миомира Милинковића Свијање Зјала писан је
веома лепим језиком, лексички изузетно богатим; радња и
догађаји у њему су мотивисани и динамичнии; ликови су
карактеролошки издиференцирани. Милинковић сугестивно
приповеда, ничега у овом роману нема стереотипног.
Његово објављивање значајно ће обогатити литературу која
говори о младима. То је роман о младима за младе који са
занимањем могу читати и читаоци других узраста.

Проф. др Тиодор Росић

О Dejan Spasojević

Проверите и

У припреми збирка пјесама ” БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН ГРАД” Радмиле Телебак Караћ

    Био једном један град који се воли и памти   Патриотска поезија Радмиле …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *