Дрински књижевни лист

Дрински књижевни лист излази једном годишње након одржаних Дринских књижевних сусрета. У часопису се објављују текстови везани за манифестацију, резултате конкурса, одлуке и обраложења жирија, интервју са награђеним и похваљеним ауторима , фотографије са одржаних сусрета и изабрани радови аутора који наступе на манифестацији, рецензија и
слично.

Impressum :
Издавач: АСоглас д.о.о
Главни и одговорни уредник: Дејан Спасојевић, дипл.правник
Коректор: Сања Спасојевић
Лектор и рецензент : Невена Милосављевић
Интервју: Невена Милосављевић, Јасна Миленовић
Графички дизајн: Игор Голубовић