Razgovori sa piscima

Intervju sa pesnikinjom Radom Janjušić

Rada Janjušić, djevojačko Marić, rođena je 11.04.1970. g. u Zenici. Osnovnu i srednju školu ( Gimnaziju) završila je u svom rodnom gradu, a od 1993.g. živi u Doboju sa porodicom.. Zaposlena je u Policijskoj upravi Doboj od 1994.g., kao službenica. Član je Književnog Kluba „ Jovan Dučić“ iz Doboja, član …

Pročitajte više »

Božanske niti poezije i religije Nevene Milosavljević

Nevena, u tvojim pesmama često se pominje ljubav, šta za tebe predstavlja reč ” ljubav”? Nevena: U mojim pesmama često se provlači motiv ljubavi koja ide u rasponu od one telesne do božanske, od filie do samog agapea, kao najuzvišenijeg pojma ljubavi. Stari Grci su razlikovali nekoliko vrsta ljubavi:– filia: …

Pročitajte više »

Štamparija