ČEKAJUĆI PJESMU

Čekajući pjesmu da nastane,                                                         prolazimo kroz mnogo toga, čekajući pjesmu nestaje i vrijeme, a …

Pročitajte više »